دفاع خانم ملیکا رسولی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی عملکرد بادبندهای کمانش‌نا‌‌‌‌پذیر در ساختمان‌های بلند فلزی"

دفاع خانم ملیکا رسولی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی عملکرد بادبندهای کمانش‌نا‌‌‌‌پذیر در ساختمان‌های بلند فلزی"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع خانم ملیکا رسولی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی عملکرد بادبندهای کمانش‌نا‌‌‌‌پذیر در ساختمان‌های بلند فلزی" با راهنمایی دکتر محمد شوشتری در زمان:25/11/93 ساعت 14:30 و مکان:آمفی تئاتر برگزار خواهد شد.

دفاع خانم ملیکا رسولی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی عملکرد بادبندهای کمانش‌نا‌‌‌‌پذیر در ساختمان‌های بلند فلزی" با راهنمایی دکتر محمد شوشتری در زمان:25/11/93 ساعت 14:30 و مکان:آمفی تئاتر برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایی:

ملیکا رسولی