سحر کمال آبادی

سحر کمال آبادی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

دانشکده فنی مهندسی

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های کامپیوتری

 

عنوان:

 ارائه یک روش تجمیع فریم مبتنی بر اولویت بسته برای ارتقا کارایی انتقال ویدئو در شبکه‌های بی‌سیم پرسرعت

 

استاد راهنما:

 آقای دکتر محمد نصیری

 

اساتید داور:

 آقای دکتر محرم منصورزاده، آقای دکتر مهدی سخایی ­نیا

 

نگارش:

 سحر کمال‌آبادی

زمان و مکان جلسه:

چهارشنبه 12 مهر ماه، ساعت 15، کلاس 27

 

 

Bu-Ali Sina University

Faculty of Engineering

Department of Computer Engineering

Thesis submitted for Master of Science in Information Technology Engineering-

Computer Networks

Title:

A priority-aware frame aggregation mechanism to improve the quality of video transmission on high-throughput WLANs

 

Supervisor: Dr. Mohammad Nassiri

 

Master Reviewer:

Dr.Mansurzade،Dr.Sakhaei

 

Author:

Sahar Kamalabadi Farahani

 

Date and Time:

4 October, 15 O’clock

 

چکیده:

با افزایش برنامه­های کاربردی چندرسانه­ای مانند Skype و کنفرانس ویدئویی و نرم­افزارهای نظارت ویدئویی و ... ، تامین کیفیت سرویس برای ارسال داده­های چندرسانه­ای ویدئو و صدا در شبکه­های محلی بی­سیم به چالش تبدیل شده است. در استانداردهای IEEE802.11a/b/g مکانیزم DCF هیچ ملاحظات و اولویتی برای تامین کیفیت سرویس ارسال ویدئو و صدا قائل نشده است. استاندارد IEEE 802.11e با رویکرد تامین کیفیت سرویس مطرح شد که دارای مکانیزم EDCF می­باشد و برای انواع داده­های بهترین تلاش، پیش زمینه­ای، ویدئو و صدا اولویت­های متفاوتی را در نظر می­گیرد. اما این استانداردها با گذردهی پایین و تاخیر زیاد توان تامین کیفیت سرویس برای داده­های چندرسانه­ای را نداشتند. استاندارد IEEE802.11n پیشنهاد شد که بهبودهایی که در دو لایه فیزیکی و کنترل دسترسی به رسانه نظیر تکنولوژی MIMO و تجمیع فریم، داد توانست میزان گذردهی را تا 600 مگا بیت در ثانیه برساند و شبکه­ای با سرعت بالا برای داده­های چند رسانه­ای فراهم آورد که تامین کیفیت سرویس را در پی داشت. در این پایان نامه در حضور تجمیع فریم، مکانیزم نگاشت بسته­های ویدئویی به استاندارد IEEE 802.11n اضافه شد و موجب بهبود نرخ تحویل داده­ها، کیفیت ویدئوی دریافتی و کاهش تاخیر بسته­های ویدئویی شد. این کار در شبیه­ساز NS-3 انجام شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

واژه­های کلیدی: نگاشت، تجمیع فریم، اولویت بسته، طبقه دسترسی

 

Abstract

Today, due to increase of multimedia applications like Skype, videoconferencing, video surveillance software and etc., the provision QoS for transmission multimedia video and voice data in wireless LAN networks has become a big challenge. The DCF mechanism in IEEE802.11a/b/g standards does not give any considerations and priority to providing the QoS of video and voice. The IEEE802.11e standard was introduced with approach of providing QoS which has an EDCF mechanism, and takes different priorities for the best effort, background, video and voice data types. For Low throughput and high delay reasons, these standards did not have the capacity to provide QoS for multimedia data. Then IEEE802.11n Standard was suggested that because of improvements in physical layer and media access control, such as MIMO technology and frame aggregation, it could achieve a throughput rate of up to 100 Mbps, and provides a high-speed network for multimedia data which, in turn, causes QoS. In this thesis, in the presence of frame aggregation, the video mapping mechanism was added to the IEEE802.11n standard, which improved the data delivery rate and the quality of received video. It also reduced the delay of video packs. This work has been performed and evaluated in the NS.3 simulator.

 

Key Words: Mapping, Frame Aggregation, Packet  priority, Access Category

 

 

Sahar Kamalabadi                                                    Mobile: 0936-4925884

saharkstar@gmail.com

 

SUMMARY

Profile: Female

Nationality: Iran

Current Location: Tehran

 

WORK EXPERIENCE

Science & Technology Park Hamedan, Iran                     Apprentice-Help Desk

 

 

EDUCATION

Hamedan University Of Technology Hamedan, Hamedan, Iran             IT Engineer, Bachelor(BSc/BA)

 

Buali-Sina University, Hamedan, Iran                                                         IT Engineeer, Computer Networking, Master (MSc)

 

 

CERTIFICATES

Network +                               Iran Technical & Vocational Training Organization , Iran

CCNA                                     Iran Technical & Vocational Training Organization , Iran

HTML                                      Iran Technical & Vocational Training Organization , Iran

Microsoft Office Planner        Iran Technical & Vocational Training Organization , Iran

 

IT SKILLS                                                         

Non-web programming languages:

·         C++                                         intermediate

·         SQL                                        intermediate

Operating systems, Networking & Hardware:

·         NS3,wifi module                                intermediate

·         Linux                                                   intermediate

·         Networking                                         intermediate

 

LANGUAG