سمینار دکتری مهندس پرویز محمدیان صمیم با عنوان «بررسی روش‌های نوین پوشش‌های سد حرارتی»

سمینار دکتری مهندس پرویز محمدیان صمیم با عنوان «بررسی روش‌های نوین پوشش‌های سد حرارتی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: بررسی روش‌های نوین پوشش‌های سد حرارتی استاد راهنما: آقای دکتر آرش فتاح الحسینی ارائه دهنده : پرویز محمدیان صمیم زمان: دوشنبه 2/11/96 ساعت 10-11 صبح مکان: دانشکده مهندسی- اتاق سمینار گروه مهندسی مواد

عنوان: بررسی روش‌های نوین پوشش‌های سد حرارتی

استاد راهنما: آقای دکتر آرش فتاح الحسینی

ارائه دهنده : پرویز محمدیان صمیم

زمان: دوشنبه 2/11/96 ساعت 10-11 صبح

مکان: دانشکده مهندسی- اتاق سمینار گروه مهندسی مواد