سمینار کارشناسی ارشد آقای جلال زارعی با نوان «انتقال حرارت جابه جایی طبیعی در سیال ویسکوپلاستیک مدل CASSON بین دو استوانه هم مرکز»

سمینار کارشناسی ارشد آقای جلال زارعی با نوان «انتقال حرارت جابه جایی طبیعی در سیال ویسکوپلاستیک مدل CASSON بین دو استوانه هم مرکز»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: انتقال حرارت جابه جایی طبیعی در سیال ویسکوپلاستیک مدل CASSON بین دو استوانه هم مرکز استاد: دکتر عقیقی دانشجو: جلال زارعی زمان: چهارشنبه 21/4/96 ساعت11:30 کلاس سمینار 3 مکانیک

عنوان: انتقال حرارت جابه جایی طبیعی در سیال ویسکوپلاستیک مدل CASSON بین دو استوانه هم مرکز

استاد: دکتر عقیقی

دانشجو: جلال زارعی

زمان: چهارشنبه 21/4/96 ساعت11:30

کلاس سمینار 3 مکانیک