سمینار کارشناسی ارشد آقای جواد زلقی با عنوان «تعیین سهم مشترکین مختلف از بار فیدر به روش خوشه بندی سری های زمانی چندگانه»

سمینار کارشناسی ارشد آقای جواد زلقی با عنوان «تعیین سهم مشترکین مختلف از بار فیدر به روش خوشه بندی سری های زمانی چندگانه»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: تعیین سهم مشترکین مختلف از بار فیدر به روش خوشه بندی سری های زمانی چندگانه استاد راهنما: آفای دکتر علیرضا حاتمی پژوهشگر: جواد زلقی زمان: 8/11/96 مکان: سمینار گروه برق

عنوان: تعیین سهم مشترکین مختلف از بار فیدر به روش خوشه بندی سری های زمانی چندگانه

استاد راهنما: آفای دکتر علیرضا حاتمی

پژوهشگر: جواد زلقی

زمان: 8/11/96

مکان: سمینار گروه برق