سمینار کارشناسی ارشد آقای حسین مومنی با عنوان «مروری بر روش های غیر خطی در کنترل بهینه»

سمینار کارشناسی ارشد آقای حسین مومنی با عنوان «مروری بر روش های غیر خطی در کنترل بهینه»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع: مروری بر روش های غیر خطی در کنترل بهینه استاد راهنما: جناب دکتر سهیل گنجه فر دانشجو: حسین مومنی زمان: شنبه 14/11/96 مکان: سمینار2 گروه مهندسی برق

موضوع: مروری بر روش های غیر خطی در کنترل بهینه

استاد راهنما: جناب دکتر سهیل گنجه فر

 دانشجو: حسین مومنی

زمان: شنبه 14/11/96

مکان: سمینار2 گروه مهندسی برق