سمینار کارشناسی ارشد آقای سید علیرضا قریشی با موضوع "بررسی روباتهای سری دو درجه آزادی از دیدگاه کنترلی"

سمینار کارشناسی ارشد آقای سید علیرضا قریشی با موضوع "بررسی روباتهای سری دو درجه آزادی از دیدگاه کنترلی"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان "بررسی روباتهای سری دو درجه آزادی از دیدگاه کنترلی" استاد راهنما: دکتر سهیل گنجه فر پژوهشگر: سید علیرضا قریشی زمان: 10 اسفند مکان: سمینار 2 گروه برق

عنوان "بررسی روباتهای سری دو درجه آزادی از دیدگاه کنترلی"
 استاد راهنما: دکتر سهیل گنجه فر
پژوهشگر: سید علیرضا قریشی
زمان: 10 اسفند
 مکان: سمینار 2 گروه برق