سمینار کارشناسی ارشد آقای سینا افشار با عنوان «طراحی سیستم های انتقال توان و اطلاعات بی سیم برای سیستم های چند کاربره با استفاده از تکنیک تزویج رزونانسی مغناطیسی»

سمینار کارشناسی ارشد آقای سینا افشار با عنوان «طراحی سیستم های انتقال توان و اطلاعات بی سیم برای سیستم های چند کاربره با استفاده از تکنیک تزویج رزونانسی مغناطیسی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: طراحی سیستم های انتقال توان و اطلاعات بی سیم برای سیستم های چند کاربره با استفاده از تکنیک تزویج رزونانسی مغناطیسی استاد راهنما: دکتر سید محمد رضا طوسی پژوهشگر: سینا افشار تاریخ ارائه سمینار: 12/11/95 ساعت 10 مکان: دپارتمان برق کلاس 8

عنوان سمینار: طراحی سیستم های انتقال توان و اطلاعات بی سیم برای سیستم های چند کاربره با استفاده از تکنیک تزویج رزونانسی مغناطیسی

استاد راهنما: دکتر سید محمد رضا طوسی

پژوهشگر: سینا افشار تاریخ ارائه سمینار: 12/11/95 ساعت 10

مکان: دپارتمان برق کلاس 8