« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد آقای مرتضی موسوی با عنوان «طراحی بهینه یک شارژر یکپارچه با محدوده ولتاژ گسترده در خروجی برای خودروهای الکتریکی»

سمینار کارشناسی ارشد آقای مرتضی موسوی با عنوان «طراحی بهینه یک شارژر یکپارچه با محدوده ولتاژ گسترده در خروجی برای خودروهای الکتریکی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: طراحی بهینه یک شارژر یکپارچه با محدوده ولتاژ گسترده در خروجی برای خودروهای الکتریکی استاد راهنما: آقای دکتر سید محمد رضا طوسی پژوهشگر: مرتضی موسوی زمان: 15/11/96 مکان: سمینار گروه برق

عنوان: طراحی بهینه یک شارژر یکپارچه با محدوده ولتاژ گسترده در خروجی برای خودروهای الکتریکی

استاد راهنما: آقای دکتر سید محمد رضا طوسی

پژوهشگر: مرتضی موسوی

زمان: 15/11/96

مکان: سمینار گروه برق