« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد آقای مهرداد صلواتی با عنوان «جوشکاری لیزر پالسی ND-YAG بر روی فولادهای زنگ نزن دوفازی 2205 »

سمینار کارشناسی ارشد آقای مهرداد صلواتی با عنوان «جوشکاری لیزر پالسی ND-YAG بر روی فولادهای زنگ نزن دوفازی 2205 »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: جوشکاری لیزر پالسی ND-YAG بر روی فولادهای زنگ نزن دوفازی 2205 استاد راهنما: آقای دکتر یوسف مظاهری رودبالی استاد مشاور: آقای دکتر محسن شیخی پژوهشگر: مهرداد صلواتی زمان: 18/10/96 ، ساعت 14 مکان: سمینار گروه مواد

عنوان: جوشکاری لیزر پالسی ND-YAG بر روی فولادهای زنگ نزن دوفازی 2205

استاد راهنما: آقای دکتر یوسف مظاهری رودبالی

استاد مشاور: آقای دکتر محسن شیخی

پژوهشگر: مهرداد صلواتی

زمان: 18/10/96 ، ساعت 14

مکان: سمینار گروه مواد