سمینار کارشناسی ارشد آقای نوید بهمنش زاده با عنوان «شکل دهی فلزات در ایمپلنت های منیزیمی زیست تخریب پذیر»

سمینار کارشناسی ارشد آقای نوید بهمنش زاده با عنوان «شکل دهی فلزات در ایمپلنت های منیزیمی زیست تخریب پذیر»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: شکل دهی فلزات در ایمپلنت های منیزیمی زیست تخریب پذیر استاد راهنما: دکتر فرامرز فرشته صنیعی پژوهشگر: نوید بهمنش زاده تاریخ: 17/4/96 زمان: 11:30 مکان: سمینار 3 مکانیک

عنوان: شکل دهی فلزات در ایمپلنت های منیزیمی زیست تخریب پذیر

استاد راهنما: دکتر فرامرز فرشته صنیعی

پژوهشگر: نوید بهمنش زاده تاریخ:

17/4/96 زمان: 11:30

مکان: سمینار 3 مکانیک