سمینار کارشناسی ارشد آقای پیمان بیات با موضوع "مدیریت انرژی در خودروی الکتریکی خورشیدی با استفاده از مبدل دو طرفه ی سه درگاه"

سمینار کارشناسی ارشد آقای پیمان بیات با موضوع "مدیریت انرژی در خودروی الکتریکی خورشیدی با استفاده از مبدل دو طرفه ی سه درگاه"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع سمینار: مدیریت انرژی در خودروی الکتریکی خورشیدی با استفاده از مبدل دو طرفه ی سه درگاه استاد راهنما: دکتر حاتمی شریف آبادی_ دکتر طوسی دانشجو:پیمان بیات زمان برگزاری: 2/12/1393

موضوع سمینار: مدیریت انرژی در خودروی الکتریکی خورشیدی با استفاده از مبدل دو طرفه ی سه درگاه
استاد راهنما: دکتر حاتمی شریف آبادی_ دکتر طوسی
دانشجو:پیمان بیات
زمان برگزاری: 2/12/1393