سمینار کارشناسی ارشد خانم اسما سماواتی با عنوان «بررسی تاثیر تنش‌های پسماند بر روی ایمپلنت‌های ارتوپدی»

سمینار کارشناسی ارشد خانم اسما سماواتی با عنوان «بررسی تاثیر تنش‌های پسماند بر روی ایمپلنت‌های ارتوپدی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: بررسی تاثیر تنش‌های پسماند بر روی ایمپلنت‌های ارتوپدی اسما سماواتی استاد راهنما: دکتر امیرحسین محمودی تاریخ برگزاری: سوم تیر 1397 ساعت 14:30 سمینار 3

عنوان سمینار: بررسی تاثیر تنش‌های پسماند بر روی ایمپلنت‌های ارتوپدی اسما سماواتی

استاد راهنما: دکتر امیرحسین محمودی

تاریخ برگزاری: سوم تیر 1397 ساعت 14:30

سمینار 3