سمینار کارشناسی ارشد خانم زهرا عندلیبی فاضل با عنوان «بررسی رفتار خوردگی پوشش چندلایه TiN/CrN به روش لایه نشانی فیزیکی تبخیر قوس کاتدی روی تیتانیوم و آلیاژهای آن در محلول شبیه سازی شده بدن»

سمینار کارشناسی ارشد خانم زهرا عندلیبی فاضل با عنوان «بررسی رفتار خوردگی پوشش چندلایه TiN/CrN به روش لایه نشانی فیزیکی تبخیر قوس کاتدی روی تیتانیوم و آلیاژهای آن در محلول شبیه سازی شده بدن»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: بررسی رفتار خوردگی پوشش چندلایه TiN/CrN به روش لایه نشانی فیزیکی تبخیر قوس کاتدی روی تیتانیوم و آلیاژهای آن در محلول شبیه سازی شده بدن استاد راهنما: آقای دکتر علم خواه پژوهشگر: زهرا عندلیبی فاضل زمان: 11/4/96 ، ساعت 10 مکان: سمینار گروه مواد

عنوان: بررسی رفتار خوردگی پوشش چندلایه TiN/CrN به روش لایه نشانی فیزیکی تبخیر قوس کاتدی روی تیتانیوم و آلیاژهای آن در محلول شبیه سازی شده بدن

استاد راهنما: آقای دکتر علم خواه

پژوهشگر: زهرا عندلیبی فاضل

زمان: 11/4/96 ، ساعت 10

مکان: سمینار گروه مواد