سمینار کارشناسی ارشد خانم زهره قادری با عنوان «مروری بر شناسایی کنش انسان و روابط بین آن در تصاویر RGBD»

سمینار کارشناسی ارشد خانم زهره قادری با عنوان «مروری بر شناسایی کنش انسان و روابط بین آن در تصاویر RGBD»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: مروری بر شناسایی کنش انسان و روابط بین آن در تصاویر RGBD استاد راهنما: دکتر حسن ختن لو دانشجو: زهره قادری زمان : ساعت 16:30 چهارشنبه مورخ 14/4/1396 مکان : کلاس 11 دانشکده مهندسی

عنوان: مروری بر شناسایی کنش انسان و روابط بین آن در تصاویر RGBD

استاد راهنما: دکتر حسن ختن لو

دانشجو: زهره قادری

زمان : ساعت 16:30 چهارشنبه مورخ 14/4/1396

مکان : کلاس 11 دانشکده مهندسی