« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد خانم زهر صحرایی با عنوان «مدلسازی و حل مسئله مکان‌یابی- تخصیص- موجودی در شرایط پس از بحران»

سمینار کارشناسی ارشد خانم زهر صحرایی با عنوان «مدلسازی و حل مسئله مکان‌یابی- تخصیص- موجودی در شرایط پس از بحران»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: مدلسازی و حل مسئله مکان‌یابی- تخصیص- موجودی در شرایط پس از بحران استاد راهنما: دکتر پروانه سموئی ارائه دهنده‌: زهره صحرایی تاریخ سمینار: سه شنبه 25/10/1397 ساعت 10 مکان: سمینار صنایع

عنوان: مدلسازی و حل مسئله مکان‌یابی- تخصیص- موجودی در شرایط پس از بحران

استاد راهنما: دکتر پروانه سموئی

ارائه دهنده‌: زهره صحرایی

تاریخ سمینار: سه شنبه 25/10/1397 ساعت 10

مکان: سمینار صنایع