سمینار کارشناسی ارشد خانم سارا اهرمی با عنوان «مدلسازی عدم قطعیت در مدیریت ارزش کسب شده و کنترل پروژه با استفاده از شبکه های بیزین »

سمینار کارشناسی ارشد خانم سارا اهرمی با عنوان «مدلسازی عدم قطعیت در مدیریت ارزش کسب شده و کنترل پروژه با استفاده از شبکه های بیزین »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: مدلسازی عدم قطعیت در مدیریت ارزش کسب شده و کنترل پروژه با استفاده از شبکه های بیزین استاد راهنما: دکتر وحید خداکرمی نکارش: سارا اهرمی زمان: شنبه 9 بهمن ماه 1395 ساعت 16-17 مکان: سمینار صنایع

عنوان: مدلسازی عدم قطعیت در مدیریت ارزش کسب شده و کنترل پروژه با استفاده از شبکه های بیزین

استاد راهنما: دکتر وحید خداکرمی

نکارش: سارا اهرمی

زمان: شنبه 9 بهمن ماه 1395 ساعت 16-17

مکان: سمینار صنایع