سمینار کارشناسی ارشد خانم سمیرا کیانی با عنوان «مسیریابی-موجودی اقلام دارویی با تخفیف در زنجیره تامین سبز»

سمینار کارشناسی ارشد خانم سمیرا کیانی با عنوان «مسیریابی-موجودی اقلام دارویی با تخفیف در زنجیره تامین سبز»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: مسیریابی-موجودی اقلام دارویی با تخفیف در زنجیره تامین سبز استاد راهنما: دکتر پروانه سموئی ارائه دهنده: سمیرا کیانی تاریخ ارائه: 25 دی 1397 مکان: کلاس سمینار صنایع

عنوان: مسیریابی-موجودی اقلام دارویی با تخفیف در زنجیره تامین سبز

استاد راهنما: دکتر پروانه سموئی

ارائه دهنده: سمیرا کیانی

تاریخ ارائه: 25 دی 1397

مکان: کلاس سمینار صنایع