« بازگشت

فرزام باقری مقدم

فرزام باقری مقدم


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش خاک و پی

 

عنوان:


تأثیر هندسه لایه آبرفت در اندرکنش دینامیکی خاک-لوله گاز

 

استاد راهنما:

دکتر محمد ملکی


 

اساتید داور:

دکتر مهدی اثنی عشری   و   دکتر عباس قدیمی


 

نگارش:

فرزام باقری مقدم

  

29  تیر 1395

آمفی تئاتر فنی

چكيده:

خطوط لوله­ی گاز نقش مهمی در زندگی بشر ایفا می­کنند، این نوع لوله­ها به دلیل طولانی بودن و پخش در طول و عرض جغرافیایی، بیشتر در معرض ارتعاش امواج ناشی از زلزله یا انفجار هستند. انتشار امواج لرزه­ای هنگام زلزله و بعد از آن، در ایمنی سیستم لوله­ها تأثیر دارد و باعث ایجاد جابجایی در محور طولی و عرضی خط لوله می­شود. عوامل زیادی در اندرکنش دینامیکی لوله و خاک تأثیر دارند که ازجمله­ی آن­ها می­توان به جنس خاک، پیوستگی و نا­پیوستگی لوله، سرعت انتشار امواج و زاویه برخورد آن­ها با زمین، ضخامت لوله، عمق دفن، عایق­کاری لوله و عبور لوله از چند لایه مختلف، فشار داخلی لوله و شعاع لوله اشاره کرد. هندسه­ی پیچیده لایه­ی آبرفت در عرض و طول می­تواند موجب تحمیل کرنش های برشی و طولی در المان لوله شود که تاکنون کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق کرنش­ها و جابه­جایی­های تحمیل شده به لوله، با روش عددی محاسبه و بررسی شدند. در این تحقیق، لوله­ا­ی با قطر 6/0 متر، که از دو لایه سنگی و آبرفتی عبور می­کند، به کمک نرم­افزار Abaqus شبیه­سازی شده است. تحلیل­های عددی اندرکنش خاک و لوله­های مدفون در خاک، تاکنون اکثرا برمبنای شبیه­سازی خاک اطراف لوله به صورت فنرهای خطی یا غیرخطی انجام می­شد و کمتر به شبیه­سازی خاک اطراف لوله به ­صورت محیط پیوسته توجه شده است که در این تحقیق مدل­سازی خاک و لوله­ی مدفون، با شبیه­سازی خاک اطراف لوله به­ صورت محیط پیوسته انجام می­شود. با توجه به آنکه نحوه و شدت انتشار امواج زلزله وابستگی زیادی به هندسه و جنس لایه های زمین دارد، تغییرات تنش با معیار فن­مایزز، تغییرمکان، کرنش محوری و شعاعی، به ازای هندسه­ی متغیر لایه­ی آبرفتی، بررسی شد. در این بررسی مشاهده شد که با نزدیک شدن از دو انتهای لوله به وسط لوله، مقدار جابه­ جایی در راستای زلزله که وابستگی زیادی به جنس خاک دارد، افزایش می­یابد. لازم به ذکر است که حداکثر کرنش شعاعی و محوری، در محلی از لوله که از فصل مشترک دو لایه عبور می­کند، مشاهده می­شود. در تمامی حالت­ها، به استثنا ضخامت لایه ­ی آبرفتی 25متر، بخشی از لوله تنش تسلیم را تجربه کرد.

واژه­ های کلیدی: لوله­ی گاز، اندرکنش، شبیه­سازی، Abaqus، کرنش محوری، هندسه­ی لایه­ی آبرفتی.


1-     مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: فرزام باقری مقدم

نام پدر: احمد

 

محل تولد: تهران

وضعيت تاهل:  مجرد

تاريخ تولد:  4/10/1369

تلفن همراه:  09360420342

تلفن ثابت: 03137776550

پست الکترونیکی: farzam_bagheri2002@yahoo.com

نشانی محل تحصیل:  دانشکده مهندسی -  دانشگاه بوعلی سینا همدان

2-    سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

مدت تحصیل

محل تحصیل

معدل                پایان­نامه

از

تا

 

 

کارشناسی

 

مهندسی عمران

 

 

عمران

 

 

01/07/87

 

 

24/6/92

 

دانشگاه شهید چمران اهواز

28/13                   

 

کارشناسی ارشد

 

مهندسی عمران

 

خاک و پی

 

01/7/92

 

29/4/95

 

دانشگاه بوعلی سینا

01/14

مدل­سازی عددی توزیع عرضی سرعت متوسط در عمق و تنش برشی در کانال­های مرکب با سیلاب­دشت­های مورب

3-   دروس تخصصی گذرانده شده

دروس زمینه خاک و پی: مکانیک خاک پیشرفته، دینامیک خاک، مکانیک محیط پیوسته، مدل­سازی

 

4-    مهارت­های نرم­افزاری

نرم افزارهای Abaqus، Etabs

5 -    مهارت­­های زبان

Speaking

Writing

Listening

Reading

 

Advanced

Advanced

Advanced

Advanced