محمد عباسی

محمد عباسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

گروه آموزشي مهندسي مكانيك

 

عنوان:

 

بررسي عملكرد مبدل حرارتي حلقوي دو سويه با شرط مرزي شار حرارتي ثابت

 

استاد راهنما:

 

دكتر محسن گودرزي

 

 


اساتيد ممتحن:

 

دكتر اميره نوربخش

دكتر محمد سعيد عقيقي

 

دانشجو:

محمد عباسي

 

 


یکشنبه 15/6/94 آمفی تئاتر دانشکده

ساعت 9