پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مسعود حاتمی گروسی با عنوان «آنالیز ارتعاشی پمپ گریز از مرکز شعاعی و بررسی پدیده کاویتاسیون در این نوع پمپ با پروانه سالم و معیوب»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مسعود حاتمی گروسی با عنوان «آنالیز ارتعاشی پمپ گریز از مرکز شعاعی و بررسی پدیده کاویتاسیون در این نوع پمپ با پروانه سالم و معیوب»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مسعود حاتمی گروسی با عنوان «آنالیز ارتعاشی پمپ گریز از مرکز شعاعی و بررسی پدیده کاویتاسیون در این نوع پمپ با پروانه سالم و معیوب» با راهنمایی دکتر مهدی کریمی در زمان: شنبه 3 بهمن ماه 94 ، ساعت 10 تا 12 ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مسعود حاتمی گروسی با عنوان «آنالیز ارتعاشی پمپ گریز از مرکز شعاعی و بررسی پدیده کاویتاسیون در این نوع پمپ با پروانه سالم و معیوب» با راهنمایی دکتر مهدی کریمی در زمان: شنبه 3 بهمن ماه 94 ، ساعت 10 تا 12 ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

مسعود حاتمی گروسی