« بازگشت

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم الهام محمدی با عنوان «ارائه‌ی یک الگوریتم برای مسأله زمانبندی چندهدفه تولید کارگاهی با یک مرحله مونتاژ با در نظر گرفتن جریان محموله »

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم الهام محمدی با عنوان «ارائه‌ی یک الگوریتم برای مسأله زمانبندی چندهدفه تولید کارگاهی با یک مرحله مونتاژ با در نظر گرفتن جریان محموله »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم الهام محمدی با عنوان «ارائه‌ی یک الگوریتم برای مسأله زمانبندی چندهدفه تولید کارگاهی با یک مرحله مونتاژ با در نظر گرفتن جریان محموله » با راهنمایی دکتر پرویز فتاحی در زمان: یکشنبه، 27 دی1394 ساعت 15 و مکان: کلاس10 ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم الهام محمدی با عنوان «ارائه‌ی یک الگوریتم برای مسأله زمانبندی چندهدفه تولید کارگاهی با یک مرحله مونتاژ با در نظر گرفتن جریان محموله » با راهنمایی دکتر پرویز فتاحی در زمان: یکشنبه، 27 دی1394 ساعت 15 و مکان: کلاس10 ارائه خواهد شد. خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

الهام محمدی