پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شیوا ترکمان با عنوان «طراحی یک کنترل کننده مدلغزشی- عصبی برای یک کوادروتور زیر تحریک »

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شیوا ترکمان با عنوان «طراحی یک کنترل کننده مدلغزشی- عصبی برای یک کوادروتور زیر تحریک »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شیوا ترکمان با عنوان «طراحی یک کنترل کننده مدلغزشی- عصبی برای یک کوادروتور زیر تحریک » با راهنمایی دکتر سهیل گنجه‌فر در روز یکشنبه 10 بهمن ماه 95 ، ساعت 11:15 در سمینار 2 برق ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شیوا ترکمان با عنوان «طراحی یک کنترل کننده مدلغزشی- عصبی برای یک کوادروتور زیر تحریک » با راهنمایی دکتر سهیل گنجه‌فر در روز یکشنبه 10 بهمن ماه 95 ، ساعت 11:15 در سمینار 2 برق ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لیتک زیر مراجعه فرمایید:

 

شیوا ترکمان