پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فریبا نصیریان با عنوان «ارایه روشی هوشمند برای استخراج تعامل انسان-انسان و تشخیص رویداد مبتنی بر داده های لیزر»

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فریبا نصیریان با عنوان «ارایه روشی هوشمند برای استخراج تعامل انسان-انسان و تشخیص رویداد مبتنی بر داده های لیزر»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فریبا نصیریان با عنوان «ارایه روشی هوشمند برای استخراج تعامل انسان-انسان و تشخیص رویداد مبتنی بر داده های لیزر» با راهنمایی دکتر حسن ختن‌لو در زمان: سه شنبه 24 شهریور ماه 94 ، ساعت 11 تا 12:30 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فریبا نصیریان با عنوان «ارایه روشی هوشمند برای استخراج تعامل انسان-انسان و تشخیص رویداد مبتنی بر داده های لیزر» با راهنمایی دکتر حسن ختن‌لو در زمان: سه شنبه 24 شهریور ماه 94 ، ساعت 11 تا 12:30 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

فریبا نصیریان