« بازگشت

پایان ناکمه کارشناسی ارشد آقای حمید ذوالفقاری کرکی با عنوان «بررسی مسئله سینماتیک مستقیم ربات‌ موازی کروی با الگوی حرکتی سه درجه دورانی‌»

پایان ناکمه کارشناسی ارشد آقای حمید ذوالفقاری کرکی با عنوان «بررسی مسئله سینماتیک مستقیم ربات‌ موازی کروی با الگوی حرکتی سه درجه دورانی‌»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان ناکمه کارشناسی ارشد آقای حمید ذوالفقاری کرکی با عنوان «بررسی مسئله سینماتیک مستقیم ربات‌ موازی کروی با الگوی حرکتی سه درجه دورانی‌» با راهنمایی دکتر داود نادری در روز دوشنبه 4 دی ماه 1396 در آمفی تئاتر دانشکده ارائه خواهد شد.

پایان ناکمه کارشناسی ارشد آقای حمید ذوالفقاری کرکی با عنوان «بررسی مسئله سینماتیک مستقیم ربات‌ موازی کروی با الگوی حرکتی سه درجه دورانی‌» با راهنمایی دکتر داود نادری در روز دوشنبه 4 دی ماه 1396 در آمفی تئاتر دانشکده ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

حمید ذوالفقاری کرکی