« بازگشت

پژوهشکده سوانح طبیعی کشور جهت حمایت از پایان‌نامه‌ها اعلام آمادگی کرد

پژوهشکده سوانح طبیعی کشور جهت حمایت از پایان‌نامه‌ها اعلام آمادگی کرد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پژوهشکده سوانح طبیعی کشور جهت حمایت از پایان‌نامه‌ها اعلام آمادگی کرد. طبق نامه ای پیوست آن پژوهشکده از پایان‌نامه‌های مرتبط با موضوعات مدیریت بحران و سوانح طبیعی حمایت مالی خواهد کرد.

پژوهشکده سوانح طبیعی کشور جهت حمایت از پایان‌نامه‌ها اعلام آمادگی کرد. طبق نامه ای پیوست آن پژوهشکده از پایان‌نامه‌های مرتبط با موضوعات مدیریت بحران و سوانح طبیعی حمایت مالی خواهد کرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به نامه پیوست مراجعه فرمائید.