پیش دفاع از پایان نامه دکتری توسط مهندس سعید وفائیان با عنوان «تاثیر ریزدانه سازی بر رفتار الکتروشیمیایی فولاد زنگ نزن 430 تولید شده با فرآیند نورد سرد»

پیش دفاع از پایان نامه دکتری توسط مهندس سعید وفائیان با عنوان «تاثیر ریزدانه سازی بر رفتار الکتروشیمیایی فولاد زنگ نزن 430 تولید شده با فرآیند نورد سرد»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پیش دفاع از پایان نامه دکتری توسط مهندس سعید وفائیان با عنوان «تاثیر ریزدانه سازی بر رفتار الکتروشیمیایی فولاد زنگ نزن 430 تولید شده با فرآیند نورد سرد» با راهنمایی دکتر سید آرش فتاح الحسینی در زمان: دوشنبه 16/9/1394 ساعت 15:30 کلاس سمینار مواد انجام خواهد شد.

پیش دفاع از پایان نامه دکتری توسط مهندس سعید وفائیان با عنوان «تاثیر ریزدانه سازی بر رفتار الکتروشیمیایی فولاد زنگ نزن 430 تولید شده با فرآیند نورد سرد» با راهنمایی دکتر سید آرش فتاح الحسینی در زمان: دوشنبه 16/9/1394 ساعت 15:30 کلاس سمینار مواد انجام خواهد شد. اساتید مشاور ایشان دکتر محسن کشاورز خوراسگانی و دکتر یوسف مظاهری رودبالی هستند و داوران جلسه آقایان دکتر حسن علم خواه و دکتر حمید اصفهانی می‌باشند.