اساتید دانشکده

عباس پاک

عباس پاک

عباس پاک   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه اسدی بررسی فرایند خمکاری به کمک نوسانات مافوق صوت کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/09
حامد یاقوتی بررسی مدلسازی فرایند سوراخکاری استخوان به کمک امواج التراسونیک کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/09
مهناز جعفزی بررسی فرایند اکستروژن آلومینیوم با اعمال نوسانات فراصوتی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
مسعود کاظمی ارائه مدل تحلیلی و هوش مصنوعی جهت عیب یابی موتور احتراق داخلی از طریق سیگنال ارتعاشی کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/09
مهران محمودی مدلسازی عددی و بررسی تجربی فرآیند صیقل کاری به کمک نوسانات مافوق صوت کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/09
حمیدرضا ندری اورزمان بررسی عددی اثر پیش تنش در ترانسدیوسرهای پیزوالکتریکی فراصوتی با توان بالا کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/16
محمد مهدی هنرمند بهینه سازی وزرن پوسته بر اساس آنالیز نیروهاو پدیده خستگی در گیربکس بالگرد سبک کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/30
رامین یوسفی تخمین فرسایش ابزار با استفاده از آنالیز اجزاء محدود در فرآیند ماشینکاری کارشناسی ارشد دانلود 1396/08/24
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ابزار شناسی و ماشینکاری پیشرفته 2117411 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
روشهای تولید و کارگاه 2117080 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1399/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
روشهای تولید 2114061 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
روشهای تولید و کارگاه 2117080 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
سیستمهای کنترل و آزمایش ماشینهای ابزار 2117406 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ماشینهای کنترل عددی 2117398 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ابزار شناسی و ماشینکاری پیشرفته 2117411 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روشهای تولید و کارگاه 2117080 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روشهای غیر سنتی ماشینکاری (فرایندهای الکتروفیزیکی) 2117404 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
روشهای تولید و کارگاه 2117080 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1397/10/17 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روشهای غیر سنتی ماشینکاری (فرایندهای الکتروفیزیکی) 2117404 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1397/10/15 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
کارآموزی1 2117105 0 02 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
نمایش 12 نتیجه
از 1