اساتید دانشکده

میرحسین دزفولیان

میرحسین دزفولیان

میرحسین دزفولیان   (EN Page)

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 

همایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شناسایی و دسته بندی ترافیک رمزشده با تاکید بر برنامه های کاربردی پیام رسان کارشناسی ارشد دانلود 1398/08/11
مهرداد باقری برچسب گذاری تصاویر بدون نمونه آموزشی با کمک شبکه های عصبی بازگشتی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/17
امیرحسین براتی ارائه ی روشی برای شناخت حرکت دست به منظور تعامل پزشک با سیستم پیمایش تصاویر MRI در اتاق عمل با استفاده از حسگر کینکت کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
مجید رفیعی پاسخ به پرسش های مطرح شده از تصاویر به کمک تکنیک های یادگیری عمیق کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
مهنوش زندی رتبه بندی صفحات وب در جستجوی مفهومی به کمک روابط ساختاری و معنایی بین مفاهیم کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/19
حسن شاه محمدی تشخیص نقل به مضمون با استفاده از تکنیک های یادگیری عمیق کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/30
مایده شیخ حسنی نظرکاوی جنبه گرا به کمک استخراج روابط معنایی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
اکبر مقیمیان بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با استفاده از مدل کیسه ای از واژگان چند سطحی کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/02
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الگوریتم های پیشرفته 2116273 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ساختمان های داده 2116063 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 16:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
محاسبات عددی 2112003 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
محاسبات عددی 2112003 2 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
سیستم های عامل 2116070 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
محاسبات عددی 2112003 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
محاسبات عددی 2112003 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
هوش مصنوعی پیشرفته 2116180 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
هوش مصنوعی و سیستم های خبره 2116076 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 9 نتیجه
از 1