بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

ریاست دانشکده

ریاست دانشکده


 

    ریاست دانشکده 

       نام:  دکتر رحمن سیفی

       مرتبه علمی:  دانشیار مکانیک

       ایمیل:  rseifi@basu.ac.ir 

       وبسایت:https://profs.basu.ac.ir/r-seifi/

       تلفن:  38292630-081 

       فاکس:  38292631-081

       آدرس:  همدان- چهار راه پژوهش- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی

       کد پستی:651754161