دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,114 نتیجه
از 56
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
یاتاقان و روغنکاری 2117051 2 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 عباس فدائی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/09 (10:00 - 12:00)
ارتعاشات پیشرفته (ممتد) 2117142 3 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 01 علیرضا شوشتری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1400/04/02 (10:00 - 12:00)
ارتعاشات سیستمهای ممتد طراحی کاربردی 2117332 3 دکتری مهندسی مکانیک 01 علیرضا شوشتری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1400/04/02 (10:00 - 12:00)
ارتعاشات مکانیکی 2117035 3 کارشناسی مهندسی مکانیک 02 داود نادری هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1400/04/07 (08:00 - 10:00)
ارتعاشات مکانیکی 2117035 3 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 مهدی کریمی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/07 (08:00 - 10:00)
ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری 2116253 3 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 02 محمد نصیری هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00)
ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری 2116253 3 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 01 محمد نصیری هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00)
آز الکترونیک صنعتی 2113135 1 کارشناسی مهندسی برق 01 محمدمهدی شهبازی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آز- ترمودینامیک 2117025 1 کارشناسی مهندسی مکانیک 02 امیره نوربخش هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آز- ترمودینامیک 2117025 1 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 امیره نوربخش هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آز- ترمودینامیک 2117025 1 کارشناسی مهندسی مکانیک 03 امیره نوربخش هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه اصول طراحی کامپایلر 2116158 1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 نرگس السادات بطحائیان هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری 2118083 1 کارشناسی مهندسی مواد 02 امید ایمان طلب هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری 2118083 1 کارشناسی مهندسی مواد 01 امید ایمان طلب هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه بتن 2115075 1 کارشناسی مهندسی عمران 02 جواد طاهری نژاد هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه بتن 2115075 1 کارشناسی مهندسی عمران 01 جواد طاهری نژاد هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آز ماشین های الکتریکی 1 2113121 1 کارشناسی مهندسی برق 02 سیدحسن موسوی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آز ماشین های الکتریکی 1 2113121 1 کارشناسی مهندسی برق 01 سیدحسن موسوی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آز ماشین های الکتریکی 1 2113121 1 کارشناسی مهندسی برق 03 سیدحسن موسوی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آز ماشین های الکتریکی 2 2113137 1 کارشناسی مهندسی برق 01 سیدحسن موسوی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 1,114 نتیجه
از 56