بازدید معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی از فنی حرفه‌ای استان همدان

بازدید معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی از فنی حرفه‌ای استان همدان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دکتر پاک، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی دانشگاه، جهت توسعه همکاری ها و استفاده از ظرفیتهای استان درآموزشهای تخصصی و مهارتی دانشجویان از مرکز فنی‌ و حرفه‌ای همدان بازدید نمود.

دکتر پاک، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی دانشگاه، جهت توسعه همکاری ها و استفاده از ظرفیتهای استان درآموزشهای تخصصی و مهارتی دانشجویان از مرکز فنی‌ و حرفه‌ای همدان بازدید نمود. در این بازدید که درحضور معاونت محترم مدیر کل مرکز آموزش فنی و حرفه ای صورت پذیرفت از امکانات و تجهیزات مختلف این مرکز بازدید به عمل آمد و در پایان مقرر گردید برای تقویت همکاری‌های مشترک، محورهای همکاری در زمینه برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و مهارتی، اجرای طرح کارورزی و دوره های کارآموزی و همکاری در انجام پروژه‌های پژوهشی بررسی و جهت اجرا تفاهم نامه مشترک تنظیم و مبادله گردد.