« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد آقای محمدرضا حسنی با عنوان «مساله زمان بندی شیفت های کاری پرستاران در شرایط عدم قطعیت Nurse Rostering Problem Under Uncertainty Condition»

سمینار کارشناسی ارشد آقای محمدرضا حسنی با عنوان «مساله زمان بندی شیفت های کاری پرستاران در شرایط عدم قطعیت Nurse Rostering Problem Under Uncertainty Condition»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

سمینار کارشناسی ارشد: مساله زمان بندی شیفت های کاری پرستاران در شرایط عدم قطعیت Nurse Rostering Problem Under Uncertainty Condition پژوهشگر: محمدرضا حسنی استاد راهنما: دکتر جواد بهنامیان گرایش: بهینه¬سازی سیستم¬ها مکان و زمان برگزاری: سمینار صنایع ۲۰ دیماه 1395 - ساعت 12

سمینار کارشناسی ارشد: مساله زمان بندی شیفت های کاری پرستاران در شرایط عدم قطعیت Nurse Rostering Problem Under Uncertainty Condition

پژوهشگر: محمدرضا حسنی

استاد راهنما: دکتر جواد بهنامیان

گرایش: بهینه¬سازی سیستم¬ها

مکان و زمان برگزاری: سمینار صنایع ۲۰ دیماه 1395 - ساعت 12