« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد آقای محمدرضا حسنی با عنوان «مساله زمان بندی شیفت های کاری پرستاران در شرایط عدم قطعیت Nurse Rostering Problem Under Uncertainty Condition»

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

سمینار کارشناسی ارشد: مساله زمان بندی شیفت های کاری پرستاران در شرایط عدم قطعیت Nurse Rostering Problem Under Uncertainty Condition پژوهشگر: محمدرضا حسنی استاد راهنما: دکتر جواد بهنامیان گرایش: بهینه¬سازی سیستم¬ها مکان و زمان برگزاری: سمینار صنایع ۲۰ دیماه 1395 - ساعت 12

سمینار کارشناسی ارشد: مساله زمان بندی شیفت های کاری پرستاران در شرایط عدم قطعیت Nurse Rostering Problem Under Uncertainty Condition

پژوهشگر: محمدرضا حسنی

استاد راهنما: دکتر جواد بهنامیان

گرایش: بهینه¬سازی سیستم¬ها

مکان و زمان برگزاری: سمینار صنایع ۲۰ دیماه 1395 - ساعت 12