سمینار کارشناسی ارشد خانم سپیده لطفی با عنوان «تخمین شارژ براساس مدل باتری خودروهای برقی با درنظر گرفتن جنبه های الکتروترمال فرسودگی»

سمینار کارشناسی ارشد خانم سپیده لطفی با عنوان «تخمین شارژ براساس مدل باتری خودروهای برقی با درنظر گرفتن جنبه های الکتروترمال فرسودگی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: تخمین شارژ براساس مدل باتری خودروهای برقی با درنظر گرفتن جنبه های الکتروترمال فرسودگی استاد: دکتر سید محمدرضا طوسی دانشجو: سپیده لطفی تاریخ: 15/11/1396 مکان: سمینار1 برق

عنوان: تخمین شارژ براساس مدل باتری خودروهای برقی با درنظر گرفتن جنبه های الکتروترمال فرسودگی

استاد: دکتر سید محمدرضا طوسی

دانشجو: سپیده لطفی

تاریخ: 15/11/1396

مکان: سمینار1 برق