« بازگشت

نیکتا لقمانی

نیکتا لقمانی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print


 

دانشکده مهندسی

گروه آموزشی عمران

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته عمران گرایش سازه

 

عنوان:

تأثیر سبک دانه­ها بر روی خزش، جمع شدگی و مقاومت فشاری بتن سبک توانمند

 

استاد راهنما:

دکتر محمود نیلی

 

استاد مشاور:

دکتر حسین ترابزاده خراسانی

 

اساتید داور:

دکتر محمد شوشتری

دکتر فریدون رضایی

 

نگارش:

نیکتا لقمانی

 

تاريخ: 23/11/1396

زمان: ساعت 16

مکان:سمينار 3 دپارتمان مکانيک

 

 

 

BU-Ali Sina University

 

Faculty of Engineering

Department of Civil Engineering

 

 

Thesis submitted for Master of Science of Civil Engineering

 

 

Title

 

Effect of Lightweight Aggregate on Creep, shrinkage and Compressive Strength of High Performance Lightweight Concrete

 

 

Supervisor:

Mahmoud Nili (Ph. D)

 

 

Advisor:

Hossien Tarabzadeh khorasani (Ph.D)

 

 

By:

Nikta Loghmani

 

Februy, 12, 2018

 

 

 

چكيده:

خسارت‌های مالی و جانی ناشی از زلزله در کشور ایران رو به افزایش است و بیشتر این خسارت‌ها ناشی از این واقعیت است که وزن زیاد بتن در این سازه‌ها باعث اعمال نیروهای بزرگی به سازه می‌گردد. این نیروها به دلایلی ممکن است باعث تخریب اجزا بتن گردد و منجر به بروز خسارت شود. در حال حاضر تحقیقات در زمینه خصوصیات بتن سبک سازه‌ای  در حال افزایش است و ضروری است اطلاعات جامعی از عملکرد بتن‌های سبک ساخته شده با سنگدانه‌های سبک در ایران جمع‌آوری گردد.

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر سبک‌دانه‌های رایج در ایران شامل اسکوریا، لیکا و پومیس بر خصوصیات مکانیکی, جمع‌شدگی و خزش بتن سبک ضمن استفاده از یک طرح مخلوط ثابت است. در واقع با استفاده از این طرح مخلوط و استفاده از سبک‌دانه پیش اشباع سعی بر این است که با افزایش مقاومت بتن و عمل‌آوری داخلی بتوانیم عملکرد طولانی مدت بتن سبک را بهبود بخشیم. در این پژوهش از کرنش‌سنج و پردازش تصویری جهت بررسی تغییرشکل‌های بلند مدت بتن استفاده شده است.

نتایج حاکی از آن است که به‌ترتیب بتن‌های حاوی پومیس، لیکا و اسکوریا بیشترین کاهش وزن را داشته‌اند. در بتن‌های سبک حاوی سبک‌دانه‌های پیش اشباع اسکوریا و لیکا با دستیابی به مقاومت فشاری بیشتر از 40 مگاپاسکال خزش و جمع‌شدگی نسبت به بتن شاهد کاهش یافته است، اما در بتن سبک حاوی سبک‌دانه پیش اشباع پومیس با مقاومت فشاری 27 مگاپاسکال خزش و جمع‌شدگی نسبت به بتن شاهد افزایش یافته است. عملکرد بتن‌های حاوی اسکوریا و لیکا در سایر خصوصیات بتن شامل مقاومت کششی و مدول الاستیسیته مناسب‌تر از بتن حاوی پومیس بوده است. پردازش تصویری روند نتایج اندازه‌گیری‌های کرنش‌سنج را تأیید کرده است. به‌نظر می‌رسد که پردازش تصویری می‌تواند به‌عنوان یک روش ساده کرنش‌های ناشی از خزش و جمع‌شدگی بتن را نشان دهد.

واژه­های کلیدی: بتن سبک، خزش، جمع‌شدگی، پردازش تصویر، مشخصات مکانیکی

 

Abstract:

Financial and physical damages resulted by earthquake are increasing in Iran. Most of these damages are due to the fact that concrete's high weight imposes great forces on structure. Because of some reasons these forces might demolish concrete's components and cause damages subsequently. Nowadays, researches about properties of structural lightweight concrete are growing and it is essential to gather comprehensive information of lightweight concretes with Iranian lightweight aggregates.

The aim of this study is to investigate the effects of common lightweight aggregates in Iran, including Scoria, Leca, and Pumice on mechanical properties, shrinkage, and creep of lightweight concrete; while using the same mix design. In fact same mix design and prewetted lightweight aggregates are used to enhance long-term performance of lightweight concrete by increasing concrete's strength and internal curing. In this study strain gauge and image analysis are used to investigate the long-term deformation of concretes.

The results showed that reduction in concrete's weight containing Pumice, Leca, and Scoria was more respectively. In lightweight concretes with prewetted Scoria and Leca aggregates, which gain compressive strength more than 40 MPa, creep and shrinkage declined compared to witness concrete, while shrinkage and creep of prewetted pumice aggregate concrete with compressive strength of 27 MPa increased compared to witness concrete. Scoria and Leca lightweight concretes perform better than Pumice lightweight concrete in splitting strength and modulus of elasticity. Image analysis confirmed the results of strain gauge. It seems that Image analysis can be used as a simple way to show creep plus shrinkage strains in concrete.

 

Key Words: Lightweight aggregate concrete, Creep, Shrinkage, Image analysis, Mechanical properties

 

 

 

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: نیکتا لقمانی

تاریخ تولد: 11/03/1372

آدرس محل سکونت: همدان، میدان بعثت، خیابان شهرداری، پلاک240

شماره تماس: 09122083808

پست الکترونیکی: nloghmani@yahoo.com

سوابق تحصیلی:

·        مدرک کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه بوعلی سینای همدان، 90-94.

·        دانشجوی برگزیده آموزشی مقطع کارشناسی دفتر