پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احسان مرادی مرام با عنوان «مدلسازی ترمودینامیکی سیکل رانکین ارگانیک به همراه اجکتور و بازگرمکن»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احسان مرادی مرام با عنوان «مدلسازی ترمودینامیکی سیکل رانکین ارگانیک به همراه اجکتور و بازگرمکن»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احسان مرادی مرام با عنوان «مدلسازی ترمودینامیکی سیکل رانکین ارگانیک به همراه اجکتور و بازگرمکن» با راهنمایی دکتر فضل الله اسکندری منجیلی در روز چهارشنبه 25/11/1396 در آمفی تئاتر دانشکده ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احسان مرادی مرام با عنوان «مدلسازی ترمودینامیکی سیکل رانکین ارگانیک به همراه اجکتور و بازگرمکن» با راهنمایی دکتر فضل الله اسکندری منجیلی در روز چهارشنبه 25/11/1396 در آمفی تئاتر دانشکده ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

احسان مرادی مرام