« بازگشت

پیش دفاع آقای مهندس حسین خزاعلی از پایان نامه دکتری با عنوان «شکل‌دهی نموی ورقی گرم دو آلیاژ سبک»

پیش دفاع آقای مهندس حسین خزاعلی از پایان نامه دکتری با عنوان «شکل‌دهی نموی ورقی گرم دو آلیاژ سبک»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: شکل‌دهی نموی ورقی گرم دو آلیاژ سبک استاد راهنما: دکتر فرامرز فرشته صنیعی داوران: دکتر رحمن سیفی دکتر مهدی شعبان ارائه دهنده: حسین خزاعلی یکشنبه 27/04/1395 ساعت 10:30 کلاس سمینار سه

عنوان: شکل‌دهی نموی ورقی گرم دو آلیاژ سبک

استاد راهنما: دکتر فرامرز فرشته صنیعی

داوران: دکتر رحمن سیفی دکتر مهدی شعبان

ارائه دهنده: حسین خزاعلی

یکشنبه 27/04/1395 ساعت 10:30

کلاس سمینار سه