اساتید دانشکده

مهدی بیات

مهدی بیات

مهدی بیات   (EN Page)

مربی 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل سازه ها 1 2115023 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
تحلیل سازه ها 2 2115066 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سازه های فولادی 1 2115069 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 3 نتیجه