اساتید دانشکده

مهدی سخایی نیا

مهدی سخایی نیا

مهدی سخایی نیا   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کامپایلر پیشرفته 2116250 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 2116058 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 2 نتیجه