تغییر روز برگزاری انتخابات هیات ممیزه و کمیسیون در دانشکده مهندسی

تغییر روز برگزاری انتخابات هیات ممیزه و کمیسیون در دانشکده مهندسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با توجه به حضور حداکثری اعضای هیأت علمی در روزهای آغازین هفته زمان انتخابات به شنبه 27 آبان ساعت 8 تا 12 تغییر یافت.

ا توجه به اينكه اكثر همكاران هيات علمي دانشكده مهندسي در روزهاي ابتدايي هفته در دانشكده تدريس دارند و درخواست مديران محترم گروه هاي آموزشي در شوراي دانشكده ، به اطلاع می‌رساند كه براي برگزاري بهتر و با مشاركت بالاي همكاران، انتخابات اعضاي هيات مميزه و كميسون تخصصي مهندسي در روز يك شنبه 27 آبان 1397 ساعت 8 تا 12 در محل دانشكده مهندسي برگزار می‌گردد.