رساله دکتری مهندس امید ایمان طلب با عنوان «بررسی رویین شدن مس خالص در محیط¬های قلیایی و تاثیر فرآیند نورد تجمعی پیوندی (ARB) بر رفتار الکتروشیمیایی لایه رویین»

رساله دکتری مهندس امید ایمان طلب با عنوان «بررسی رویین شدن مس خالص در محیط¬های قلیایی و تاثیر فرآیند نورد تجمعی پیوندی (ARB) بر رفتار الکتروشیمیایی لایه رویین»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

رساله دکتری مهندس امید ایمان طلب با عنوان «بررسی رویین شدن مس خالص در محیط¬های قلیایی و تاثیر فرآیند نورد تجمعی پیوندی (ARB) بر رفتار الکتروشیمیایی لایه رویین» با راهنمایی دکتر آرش فتاح الحسینی در روز چهارشنبه 28/07/1395 ساعت 10:00 در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

رساله دکتری مهندس امید ایمان طلب با عنوان «بررسی رویین شدن مس خالص در محیط¬های قلیایی و تاثیر فرآیند نورد تجمعی پیوندی (ARB)  بر رفتار الکتروشیمیایی لایه رویین» با راهنمایی دکتر آرش فتاح الحسینی در روز چهارشنبه 28/07/1395 ساعت 10:00 در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

امید ایمان طلب