سمینار کارشناسی ارشد آقای داود زنگنه با عنوان «پاسخ‌گویی بار در ایستگاه‌های پمپاژ»

سمینار کارشناسی ارشد آقای داود زنگنه با عنوان «پاسخ‌گویی بار در ایستگاه‌های پمپاژ»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: پاسخ‌گویی بار در ایستگاه‌های پمپاژ استاد راهنما: دکتر علیرضا حاتمی ارائه دهنده‌: داوود زنگنه تاریخ ارائه: سه شنبه 09/11/1397 ساعت 11 مکان: سمینار 2

عنوان: پاسخ‌گویی بار در ایستگاه‌های پمپاژ

استاد راهنما: دکتر علیرضا حاتمی

ارائه دهنده‌: داوود زنگنه

تاریخ ارائه: سه شنبه 09/11/1397 ساعت 11

مکان: سمینار 2