سید علی حسینی چادکانی

سید علی حسینی چادکانی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 دانشکدة  مهندسي

گروه آموزشی مکانیکپایان‌­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی


عنوان:

 

بهبود انتقال حرارت در کانال و لوله از طریق کنترل اثرات تفرق حرارتی   


استاد راهنما:

دکتر حبیب ا... سایه‌وند

 

اساتید داور:

دکتر امیره نوربخش

دکتر فضل الله اسکندری

 

نگارش:

سید علی حسینی چادکانی

چكيده:

             در این پایان‌نامه موضوع افزایش انتقال حرارت در لوله و کانال با کنترل اثرات تفرق حرارتی درون سیال برای دو شرط مرزی شار ثابت و دما ثابت بررسی شده است. معادلات انرژی برای نواحی مختلف سیال بی‌بعدسازی و به صورت تحلیلی و عددی حل می‌شود. توزیع‌های مختلفی نظیر توزیع یکنواخت عنصر تفرق‌ساز در مرکز و جداره و هم‌چنین توزیع غیریکنواخت سهموی و نمایی در کل مقطع در نظر گرفته شده‌اند. نتایج بدست آمده دلالت بر آن دارند که آرایش مرزی و توزیع نمایی عناصر تفرق ساز در مقایسه با توزیع یکنواخت آن سبب افزایش انتقال حرارت می‌گردند. بعلاوه حضور عنصر تفرق ساز در ناحیه‌ مرکزی، تأثیری بر نرخ انتقال حرارت نمی‌گذارد. هم‌چنین نتایج نشان می‌دهند که در حالت دما ثابت، با افزایش عدد پکلت، عدد ناسلت کاهش می‌یابد در صورتی که برای حالت شار ثابت این روند برعکس می‌باشد.

واژه­های کلیدی: انتقال حرارت، تفرق حرارتی، عدد پکلت، عدد ناسلت، نانوسیال

 

Abstract:

               In This dissertation, Heat Transfer enhancements are investigated inside pipe and channel by controlling thermal dispersion effects inside the fluid for constant temperature and constant heat flux boundary condition. Energy equations for different fluid regions are dimensionalized and solved analytically and numerically. Different distributions for the dispersive elements such as uniform distribution attached to the boundary and in the core region, parabolic and exponential non-uniform distribution over the total cross-section are constant.The obtained results show The boundary arrangement and the exponential distribution for the dispersive elements are found to produce enhancements in heat transfer compared to the case with a uniform distribution for the dispersive elements. The presence of the dispersive elements in the core region does not affect the heat transfer rate. Results, also show that in the case of constant temperature boundary condition, by increasing the pecklet number, nusselt number decreases while for the case constant heat flux, this trend, is reversed.

 

Key Words: Heat Transfer, Pecklet Number, Nusselt Number, Nano-Fluid, Thermal dispersion

 


 

رزومه

اطلاعات فردی

نام : سید علی حسینی چادگانی

تاریخ تولد : 1369

ملیت : ایرانی

وضعیت تأهل : متأهل

تلفن همراه : 09100533327

ali.hosseini.ch@gmail.com : پست الکترونیک

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

گرایش تبدیل انرژی ، شروع تحصیل 1394 ، دانشگاه بو علی سینا همدان

)پایان نامه : بهبود انتقال حرارت در لوله از طریق کنترل اثرات تفرق حرارتی. (

کارشناسی مهندسی مکانیک

گرایش حرارت و سیالات ، شروع تحصیل 1387 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

در خنک سازی وسایل الکتریکی و Heat Pipes )پروژه : بررسی و تحلیل عملکرد

مکانیکی.

سوابق کاری

پتروشیمی MEG دفتر فنی واحد پایپینگ شرکت پناه صنعت پارت(پروژه مخازن

مروارید).

کارآموزی در شرکت مکانیک سیالات اصفهان

برای شهرک صنعتی اراک و shell & tube (کمک در ساخت مبدلهای حرارتی

بازسازی چیلرهای جذبی فرسوده).

توانمندیهای مرتبط با حرفه تخصصی

نرم افزارهای محاسباتی

Mathematica و Matlab آشنا با نرم افزارهای برنامه نویسی

نرم افزارهای گرافیکی و تحلیلی

آشنا با نرم افزارهای HVAC Solution ، EES ، Catia ، Fluent ، Gambit

,NavisWorkAutoCAD

نرم افزارهای کاربردی

آشنا با نرم افزار Mathtype ، excel ، Word و Power Point

اخذ گواهینامه ISO/TS 16949:2009 مربوط به سیستم مدیریت کیفیت - الزامات

مخصوص

اخذ گواهینامه ایزو ISO/TS 29001:2007 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز

و پتروشیمی

اخذ گواهینامه تکنسین ممیزی انرژی

اخذ گواهینامه جوشکاری زیر پودری

آموزش در دوره بازرسی جوش چشمی (VT) و  (UT)