کارگاه برق (آموزشی)

کارگاه برق (آموزشی)کارگاه برق (آموزشی)


گروه آموزشی: مهندسی برق
نام آزمایشگاه: کارگاه برق (آموزشی)
نام سرپرست: دکتر محمد امین قاسمی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی: 214
پست الکترونیک: ma.ghasemi@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهندس حسین مرادیان لطفی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

امکانات کارگاه برق : میزهای آزمایشگاهی جهت ارائه درس آز مبانی برق جهت دانشجویان گروههای مکانیک وصنایع و مواد میزهای کارگاهی جهت درس کارگاه برق دانشجویان رشته برق

توانمندیها: ارئه دروس کارگاهی وآزمایشگاهی وآموزش در زمینه برق جهت دانشجویان سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی