دروس ارائه شده

cool دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .

جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

 

نمایش 1 - 20 از 1,377 نتیجه
از 69
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ابزار دقیق پیشرفته 2113245 3 کارشناسی ارشد مهندسی برق 01 عباس رمضانی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30)
اجزا محدود2 طراحی کاربردی 2117338 3 دکتری مهندسی مکانیک 01 غلامحسین مجذوبی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00)
یادگیری ماشین 2116184 3 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 01 محرم منصوری زاده هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00)
ارتعاشات اتفاقی 2117143 3 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 01 علیرضا شوشتری هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30)
ارتعاشات اتفاقی طراحی کاربردی 2117322 3 دکتری مهندسی مکانیک 01 علیرضا شوشتری هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30)
ارتعاشات مکانیکی 2117035 3 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 مهدی کریمی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30)
ارتعاشات مکانیکی 2117035 3 کارشناسی مهندسی مکانیک 02 داود نادری هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30)
ارزیابی کار و زمان 2114014 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 حمیدرضا دزفولیان هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30)
آز الکترونیک صنعتی 2113135 1 کارشناسی مهندسی برق 02 محمدمهدی شهبازی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آز الکترونیک صنعتی 2113135 1 کارشناسی مهندسی برق 01 محمدمهدی شهبازی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آز- ترمودینامیک 2117025 1 کارشناسی مهندسی مکانیک 03 امیره نوربخش هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آز- ترمودینامیک 2117025 1 کارشناسی مهندسی مکانیک 02 امیره نوربخش هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آز خواص مکانیکی مواد 1 2118025 1 کارشناسی مهندسی مواد 01 امید ایمان طلب هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آز خواص مکانیکی مواد 1 2118025 1 کارشناسی مهندسی مواد 02 امید ایمان طلب هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آز خواص مکانیکی مواد 1 2118025 1 کارشناسی مهندسی مواد 03 امید ایمان طلب هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه اصول طراحی کامپایلر 2116158 1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 نرگس السادات بطحائیان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه بتن 2115075 1 کارشناسی مهندسی عمران 01 جواد طاهری نژاد هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آز مدارهای پالس و دیجیتال 2113133 1 کارشناسی مهندسی برق 02 زهرا سهرابی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آز مکانیک خاک 2115016 1 کارشناسی مهندسی عمران 02 عباس قدیمی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آز مکانیک خاک 2115016 1 کارشناسی مهندسی عمران 01 عباس قدیمی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 1,377 نتیجه
از 69