سمینارها و پایان نامه ها

31 اردیبهشت 1401، ساعت 18

پایان نامه کارشناسی ارشد اشکان فرخنده دخت

1400/12/23

پایان نامه کارشناسی ارشد محمدسجاد شمسی‌منصف

1400/12/22، 14:00

پایان نامه کارشناسی ارشد محمد گرجی ازندریانی

18/12/1400 , 14 الی 16

پایان نامه کارشناسی ارشد جلال ملکی کمری

4 اسفند ماه 1400 ساعت 10 تا 12 صبح

پایان نامه کارشناسی ارشد سیامک آذرشب

24/11/1400

پایان نامه کارشناسی ارشد مسعود شیرازی

1400/11/12

پایان نامه کارشناسی ارشد بهاره سعیدزاده

1400/08/01 ساعت 10

پایان نامه کارشناسی ارشد ولی مرادیان

سوم آبان ماه سال 1400 ساعت 15:00

پایان نامه کارشناسی ارشد امیرحسین دلروز

1400/8/1 شنبه 1 آبان 1400 ساعت 17:30

پایان نامه کارشناسی ارشد مستوره محمدی

نمایش 1 - 20 از 51 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 3