سمینار کارشناسی ارشد آقای حسین دهقانی با عنوان «طراحی فیلتر سمت شبکه یکسوسازهای سه فاز به منظور بهبود کیفیت توان»

سمینار کارشناسی ارشد آقای حسین دهقانی با عنوان «طراحی فیلتر سمت شبکه یکسوسازهای سه فاز به منظور بهبود کیفیت توان»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع: طراحی فیلتر سمت شبکه یکسوسازهای سه فاز به منظور بهبود کیفیت توان استاد راهنما: دکتر علیرضا حاتمی دانشجو: حسین دهقانی زمان و مکان:دوشنبه13/10/95ساعت 30/14- سمینار 1 مهندسی برق

موضوع: طراحی فیلتر سمت شبکه یکسوسازهای سه فاز به منظور بهبود کیفیت توان

استاد راهنما: دکتر علیرضا حاتمی

دانشجو: حسین دهقانی

زمان و مکان:دوشنبه13/10/95ساعت 30/14-

سمینار 1 مهندسی برق