اساتید دانشکده

عباس پاک

عباس پاک

عباس پاک   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی اثرات امواج فراصوتی ضربه ‍ای بر خواص پوشش نانوساختار بر پایه CrN ایجاد شده به روش تبخیر قوس کاتدی کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/30
مینا مسعودی بررسی اثرات امواج فراصوتی ضربه ‍ای بر خواص پوشش نانوساختار بر پایه CrN ایجاد شده به روش تبخیر قوس کاتدی کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/30
مینا مسعودی بررسی اثرات امواج فراصوتی ضربه ‍ای بر خواص پوشش نانوساختار بر پایه CrN ایجاد شده به روش تبخیر قوس کاتدی کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/30
فاطمه اسدی بررسی فرایند خمکاری به کمک نوسانات مافوق صوت کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/09
حامد یاقوتی بررسی مدلسازی فرایند سوراخکاری استخوان به کمک امواج التراسونیک کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/09
مهناز جعفزی بررسی فرایند اکستروژن آلومینیوم با اعمال نوسانات فراصوتی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
مسعود کاظمی ارائه مدل تحلیلی و هوش مصنوعی جهت عیب یابی موتور احتراق داخلی از طریق سیگنال ارتعاشی کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/09
مهران محمودی مدلسازی عددی و بررسی تجربی فرآیند صیقل کاری به کمک نوسانات مافوق صوت کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/09
مینا مسعودی بررسی اثرات امواج فراصوتی ضربه ‍ای بر خواص پوشش نانوساختار بر پایه CrN ایجاد شده به روش تبخیر قوس کاتدی کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/30
مینا مسعودی بررسی اثرات امواج فراصوتی ضربه ‍ای بر خواص پوشش نانوساختار بر پایه CrN ایجاد شده به روش تبخیر قوس کاتدی کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/30
حمیدرضا ندری اورزمان بررسی عددی اثر پیش تنش در ترانسدیوسرهای پیزوالکتریکی فراصوتی با توان بالا کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/16
محمد مهدی هنرمند بهینه سازی وزرن پوسته بر اساس آنالیز نیروهاو پدیده خستگی در گیربکس بالگرد سبک کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/30
رامین یوسفی تخمین فرسایش ابزار با استفاده از آنالیز اجزاء محدود در فرآیند ماشینکاری کارشناسی ارشد دانلود 1396/08/24
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روشهای تولید و کارگاه 2117080 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
سیستمهای اندازه گیری 2117037 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
طراحی پیشترفته بکمک کامپیوتر 2117235 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
کارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی 2117059 1 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1400
کارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی 2117059 1 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1400
کارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی 2117059 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1400
روشهای تولید 2114061 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
روشهای تولید و کارگاه 2117080 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1400/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
ماشینهای کنترل عددی 2117398 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
ابزار شناسی و ماشینکاری پیشرفته 2117411 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
روشهای تولید و کارگاه 2117080 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1399/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
روشهای تولید 2114061 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
روشهای تولید و کارگاه 2117080 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
سیستمهای کنترل و آزمایش ماشینهای ابزار 2117406 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ماشینهای کنترل عددی 2117398 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ابزار شناسی و ماشینکاری پیشرفته 2117411 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روشهای تولید و کارگاه 2117080 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روشهای غیر سنتی ماشینکاری (فرایندهای الکتروفیزیکی) 2117404 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
روشهای تولید و کارگاه 2117080 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1397/10/17 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روشهای غیر سنتی ماشینکاری (فرایندهای الکتروفیزیکی) 2117404 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1397/10/15 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2