دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .

جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 606 نتیجه
از 31
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
پایش ماشینها و عیب یابی 2117413 3 دکتری 01 مهدی کریمی هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00)
مباحث ویژه 1 در هوش مصنوعی 2116289 3 دکتری 01 محرم منصوری زاده هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00)
مباحث ویژه در نرم افزار2 2116287 3 دکتری 01 محمد نصیری هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/25 (10:00 - 12:00)
مفاهیم پیشرفته1 در هوش مصنوعی 2116290 3 دکتری 01 حسن ختن لو هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های زوج دو شنبه (18:00 - 20:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00)
مفاهیم پیشرفته در نرم افزار1 2116288 3 دکتری 01 محمد نصیری هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00)
یاتاقان و روغنکاری 2117077 2 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 عباس فدائی نامشخص 1399/03/27 (14:00 - 16:00)
یاتاقان و روغنکاری 2117051 2 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 عباس فدائی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00)
ارتعاشات پیشرفته طراحی کاربردی 2117331 3 دکتری مهندسی مکانیک 01 علیرضا شوشتری هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00)
ارتعاشات پیشرفته (ممتد) 2117142 3 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 01 علیرضا شوشتری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00)
ارتعاشات سیستمهای ممتد طراحی کاربردی 2117332 3 دکتری مهندسی مکانیک 01 علیرضا شوشتری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00)
ارتعاشات غیرخطی 2117141 3 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 01 علیرضا شوشتری هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00)
ارتعاشات مکانیکی 2117035 3 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 مهدی کریمی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/03 (10:00 - 12:00)
ارتعاشات مکانیکی 2117035 3 کارشناسی مهندسی مکانیک 02 ابوالقاسم مکانیک هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1399/04/03 (10:00 - 12:00)
ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری 2116271 3 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 01 محمد نصیری هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00)
آز- انتقال حرارت 2117033 1 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 حبیب اله سایه وند هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آز- دینامیک و ارتعاشات 2117036 1 کارشناسی مهندسی مکانیک 03 هاشم مظاهری هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آز- دینامیک و ارتعاشات 2117036 1 کارشناسی مهندسی مکانیک 02 هاشم مظاهری هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آز- دینامیک و ارتعاشات 2117036 1 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 هاشم مظاهری هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه اصول طراحی کامپایلر 2116158 1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 نرگس السادات بطحائیان هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری 2118083 1 کارشناسی مهندسی مواد 02 امید ایمان طلب هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/10 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 606 نتیجه
از 31