جناب آقای دکتر مهدی عباسی عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت

جناب آقای دکتر مهدی عباسی عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

          

 

 

در یازدهمین نشست از دور نهم هیأت ممیزه دانشگاه در تاریخ 1399/6/24 آقای دکتر مهدی عباسی دارای مدرک دکتری در رشته مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر با رأی اعضاء از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء مرتبه یافتند.

 

بدینوسیله هیأت رئیسه و اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی ارتقاء مرتبه جناب آقای دکتر عباسی را به ایشان تبریک عرض نموده و  از خداوند متعال برای ایشان و سایر همکاران محترم توفیقات روز افزون مسالت دارند.

 

http://eng.basu.ac.ir/~abbasi